برنامه تلویزیونی King of Mask Singer 2015

برنامه تلویزیونی King of Mask Singer 2015

برنامه تلویزیونی King of Mask Singer 2015

قسمت 315 کیفیت 540 اضافه شد

عنوان : King of Mask Singer 2015 – 미스터리 음악쇼 복면가왕
ژانر : موزیک – برنامه تلویزیونی
نویسنده : Park Won-woo – Ahn Young-ran
Hyo-jeongWoo – Kim Jeong-hwa
Jung Shi-yoon – Song Bo-ra – Kim Hyang-soo
شبکه : MBC
تعداد قسمت ها : 250
تاریخ پخش : Apr 5, 2015
روزهای پخش : یکشنبه
محصول : کره ی جنوبی
زیرنویس : فارسی

بازیگران :

Austin Kang
Shoo
Sun Woo Jung Ah
Shin Su Ran
Ha Hyun Woo
Cho Kyu Hyun

خلاصه داستان :

یک برنامه تلویزیونی بسیار جذاب کره ای است که در آن 8 نفر از شخصیت های مشهور کره بازیگر ها آیدول ها و غیره … به این برنامه دعوت می شوند و به صورت خود ماسکی میزنن که شناخته نشوند و شروع به آواز خواندن می کنند کسانی که رای میدن بدونه اینکه بشناسن رای هاشونو میدن و بازنده ماسک را از صورتش بر میداره و برنده به مرحله بعدی میره

دانلود از سرور آپلودبوی UploadBOy

قسمت 227 : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت 228 : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت 229 : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت 230 : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت 231 : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت 232 : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت 233 : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت 234 : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت 235 : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت 236 : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت 237 : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت 238 : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت 239 : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت 240 : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت 241 : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت 242 : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت 243 : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت 244 : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت 245 : آپلودبوی کیفیت 540

King.of.Mask.Singer.E246.200315.540p-NEXT.mkv – 363.3 MB
King.of.Mask.Singer.E247.200322.540p-NEXT.mkv – 365.4 MB
King.of.Mask.Singer.E248.200329.540p-NEXT.mkv – 364.3 MB
King.of.Mask.Singer.E249.200405.540p-NEXT.mkv – 363.7 MB
King.of.Mask.Singer.E250.200412.540p-NEXT.mkv – 360.5 MB
King.of.Mask.Singer.E251.200419.540p-NEXT.mkv – 359.1 MB
King.of.Mask.Singer.E252.200426.540p-NEXT.mkv – 357.9 MB
King.of.Mask.Singer.E253.200503.540p-NEXT.mkv – 358.1 MB
King.of.Mask.Singer.E254.200510.540p-NEXT.mkv – 360.6 MB

قسمت 255 : کیفیت 540

قسمت 256 : کیفیت 540 

قسمت 257 : کیفیت 540 

قسمت 258 : کیفیت 540 

قسمت 259 : کیفیت 540 

قسمت 260 : کیفیت 540 

قسمت 261 : کیفیت 540 

قسمت 262 : کیفیت 540 

قسمت 263 : کیفیت 540

قسمت 264 : کیفیت 540 

قسمت 265 : کیفیت 540 

قسمت 266 : کیفیت 540 

قسمت 267 : کیفیت 540 

قسمت 268 : کیفیت 540 

قسمت 269 : کیفیت 540 

قسمت 270 : کیفیت 540 

قسمت 271 : کیفیت 540 

قسمت 272 : کیفیت 540 

قسمت 273 : کیفیت 540 

قسمت 274 : کیفیت 540 

قسمت 275 : کیفیت 540 

قسمت 276 : کیفیت 540 

قسمت 277 : کیفیت 540 

قسمت 278 : کیفیت 360 

قسمت 279 : کیفیت 540 

قسمت 280 : کیفیت 540 

قسمت 281 : کیفیت 480 

قسمت 282 : کیفیت 540 

قسمت 283 : کیفیت 540 

قسمت 284 : کیفیت 540 

قسمت 285 : کیفیت 540 

قسمت 286 : کیفیت 540 

قسمت 287 : کیفیت 540 

قسمت 288 : کیفیت 540 

قسمت 289 : کیفیت 540 

قسمت 290 : کیفیت 540 

قسمت 291 : کیفیت 540 

قسمت 292 : کیفیت 480

قسمت 293 : کیفیت 480

قسمت 294 : کیفیت 480

قسمت 295 : کیفیت 480

قسمت 296 : کیفیت 540

قسمت 297 : کیفیت 540

قسمت 298 : کیفیت 540

قسمت 299 : کیفیت 540

قسمت 300 : کیفیت 540

قسمت 301 : کیفیت 540

قسمت 302 : کیفیت 540

قسمت 303 : کیفیت 540

قسمت 304 : کیفیت 540

قسمت 305 : کیفیت 480

قسمت 306 : کیفیت 480

قسمت 307 : کیفیت 480

قسمت 308 : کیفیت 540

قسمت 309 : کیفیت 480

قسمت 310 : کیفیت 540

قسمت 311 : کیفیت 540

قسمت 312 : کیفیت 540

قسمت 313 : کیفیت 540

قسمت 314 : کیفیت 540

قسمت 315 : کیفیت 540

——————————————————————–

——————————————————————–

درخواستی

King.of.Mask.Singer.E34.mp4 – 477.7 MB
King.of.Mask.Singer.E35.mp4 – 458.9 MB
King.of.Mask.Singer.E36.mp4 – 436.1 MB
King.of.Mask.Singer.E37.mp4 – 476.7 MB
King.of.Mask.Singer.E38.mp4 – 465.9 MB
King.of.Mask.Singer.E39.mp4 – 500.5 MB
King.of.Mask.Singer.E40.mp4 – 490.7 MB
King.of.Mask.Singer.E41.mp4 – 524.3 MB
King.of.Mask.Singer.E42.mp4 – 512.2 MB
King.of.Mask.Singer.E43.mp4 – 529.6 MB
King.of.Mask.Singer.E44.mp4 – 517.9 MB
King.of.Mask.Singer.E45.mp4 – 601.0 MB
King.of.Mask.Singer.E46.mp4 – 531.4 MB
King.of.Mask.Singer.E47.mp4 – 582.1 MB
King.of.Mask.Singer.E48.mp4 – 593.1 MB

King.of.Mask.Singer.E49.mp4 – 578.6 MB
King.of.Mask.Singer.E50.mp4 – 525.0 MB
King.of.Mask.Singer.E51.mp4 – 559.3 MB
King.of.Mask.Singer.E52.mp4 – 547.5 MB
King.of.Mask.Singer.E53.mp4 – 557.0 MB
King.of.Mask.Singer.E54.mp4 – 557.3 MB
King.of.Mask.Singer.E55.mp4 – 552.7 MB
King.of.Mask.Singer.E56.mp4 – 531.9 MB
King.of.Mask.Singer.E57.mp4 – 546.5 MB
King.of.Mask.Singer.E58.mp4 – 528.2 MB
King.of.Mask.Singer.E59.mp4 – 534.8 MB
King.of.Mask.Singer.E60.mp4 – 538.4 MB
King.of.Mask.Singer.E61.mp4 – 552.9 MB
King.of.Mask.Singer.E62.mp4 – 593.3 MB
King.of.Mask.Singer.E63.mp4 – 568.0 MB
King.of.Mask.Singer.E64.MP4 – 537.5 MB
King.of.Mask.Singer.E65.mp4 – 563.4 MB
King.of.Mask.Singer.E66.mp4 – 557.3 MB
King.of.Mask.Singer.E67.mp4 – 553.0 MB
King.of.Mask.Singer.E68.mp4 – 544.6 MB

King.of.Mask.Singer.E69.mp4 – 568.6 MB
King.of.Mask.Singer.E70.mp4 – 576.1 MB
King.of.Mask.Singer.E71.mkv – 397.8 MB
King.of.Mask.Singer.E72.mp4 – 608.0 MB
King.of.Mask.Singer.E73.mp4 – 568.8 MB
King.of.Mask.Singer.E74.mp4 – 302.0 MB
King.of.Mask.Singer.E75.mp4 – 302.4 MB
King.of.Mask.Singer.E76.mp4 – 543.2 MB
King.of.Mask.Singer.E77.mp4 – 548.2 MB
King.of.Mask.Singer.E78.mp4 – 554.4 MB
King.of.Mask.Singer.E79.mp4 – 557.4 MB
King.of.Mask.Singer.E80.mp4 – 563.8 MB
King.of.Mask.Singer.E81.mp4 – 547.9 MB
King.of.Mask.Singer.E82.mp4 – 549.0 MB
King.of.Mask.Singer.E83.mp4 – 565.1 MB
King.of.Mask.Singer.E84.mp4 – 601.1 MB
King.of.Mask.Singer.E85.mp4 – 552.5 MB
King.of.Mask.Singer.E86.mp4 – 534.4 MB
King.of.Mask.Singer.E87.mp4 – 521.0 MB
King.of.Mask.Singer.E88.mp4 – 547.2 MB

King.of.Mask.Singer.E89.mp4 – 548.3 MB
King.of.Mask.Singer.E90.mp4 – 520.7 MB
King.of.Mask.Singer.E91.mp4 – 671.2 MB
King.of.Mask.Singer.E92.mp4 – 560.0 MB
King.of.Mask.Singer.E93.mp4 – 544.4 MB
King.of.Mask.Singer.E94.mp4 – 556.0 MB
King.of.Mask.Singer.E95.mp4 – 556.2 MB
King.of.Mask.Singer.E96.mp4 – 549.1 MB
King.of.Mask.Singer.E97.mp4 – 556.1 MB
King.of.Mask.Singer.E98.mp4 – 549.2 MB
King.of.Mask.Singer.E99.mp4 – 548.6 MB
King.of.Mask.Singer.E100.mp4 – 560.4 MB
King.of.Mask.Singer.E101.mp4 – 566.7 MB
King.of.Mask.Singer.E102.mp4 – 291.7 MB
King.of.Mask.Singer.E103.mp4 – 567.9 MB
King.of.Mask.Singer.E104.mp4 – 541.7 MB
King.of.Mask.Singer.E105.mp4 – 643.3 MB
King.of.Mask.Singer.E106.mp4 – 546.9 MB
King.of.Mask.Singer.E107.mp4 – 545.0 MB

King.of.Mask.Singer.E109.mp4 – 560.5 MB
King.of.Mask.Singer.E110.mp4 – 543.3 MB
King.of.Mask.Singer.E111.mp4 – 553.7 MB
King.of.Mask.Singer.E112.mp4 – 594.3 MB
King.of.Mask.Singer.E113.mp4 – 573.3 MB
King.of.Mask.Singer.E114.mp4 – 474.0 MB
King.of.Mask.Singer.E115.mp4 – 494.0 MB
King.of.Mask.Singer.E116.mp4 – 481.5 MB
King.of.Mask.Singer.E117.mp4 – 451.4 MB
King.of.Mask.Singer.E118.mp4 – 546.1 MB
King.of.Mask.Singer.E119.mp4 – 559.5 MB
King.of.Mask.Singer.E120.mp4 – 552.2 MB
King.of.Mask.Singer.E121.mp4 – 474.2 MB
King.of.Mask.Singer.E122.mp4 – 548.8 MB
King.of.Mask.Singer.E123.mp4 – 553.1 MB
King.of.Mask.Singer.E124.mp4 – 545.4 MB
King.of.Mask.Singer.E125.mp4 – 560.4 MB
King.of.Mask.Singer.E126.mp4 – 542.4 MB
King.of.Mask.Singer.E127.mp4 – 530.8 MB
King.of.Mask.Singer.E128.mp4 – 538.1 MB

King.of.Mask.Singer.E129.mp4 – 535.4 MB
King.of.Mask.Singer.E130.mp4 – 552.2 MB
King.of.Mask.Singer.E131.mp4 – 549.5 MB
King.of.Mask.Singer.E132.mp4 – 543.5 MB
King.of.Mask.Singer.E133.mp4 – 534.1 MB
King.of.Mask.Singer.E134.mp4 – 524.1 MB
King.of.Mask.Singer.E135.mp4 – 549.7 MB
King.of.Mask.Singer.E136.mp4 – 537.7 MB
King.of.Mask.Singer.E137.mp4 – 547.6 MB
King.of.Mask.Singer.E138.mp4 – 541.9 MB
King.of.Mask.Singer.E139.mp4 – 554.3 MB
King.of.Mask.Singer.E140.mp4 – 673.2 MB
King.of.Mask.Singer.E141.mp4 – 538.4 MB
King.of.Mask.Singer.E142.mp4 – 526.7 MB
King.of.Mask.Singer.E143.mp4 – 555.8 MB
King.of.Mask.Singer.E144.mp4 – 537.4 MB
King.of.Mask.Singer.E145.mp4 – 530.3 MB
King.of.Mask.Singer.E146.mp4 – 534.4 MB
King.of.Mask.Singer.E147.mp4 – 555.2 MB
King.of.Mask.Singer.E148.mp4 – 550.6 MB
King.of.Mask.Singer.E149.mp4 – 539.1 MB

King.of.Mask.Singer.E150.mp4 – 538.3 MB
King.of.Mask.Singer.E151.mp4 – 716.5 MB
King.of.Mask.Singer.E152.mp4 – 726.4 MB
King.of.Mask.Singer.E153.mp4 – 710.9 MB
King.of.Mask.Singer.E154.mp4 – 712.7 MB
King.of.Mask.Singer.E155.mp4 – 699.8 MB
King.of.Mask.Singer.E156.mp4 – 937.0 MB
King.of.Mask.Singer.E157.mp4 – 707.7 MB
King.of.Mask.Singer.E158.mp4 – 992.1 MB
King.of.Mask.Singer.E159.mp4 – 707.6 MB
King.of.Mask.Singer.E160.mp4 – 737.6 MB
King.of.Mask.Singer.E161.mp4 – 739.9 MB
King.of.Mask.Singer.E162.mp4 – 732.7 MB
King.of.Mask.Singer.E163.mp4 – 964.6 MB
King.of.Mask.Singer.E164.mp4 – 737.0 MB
King.of.Mask.Singer.E165.mp4 – 973.1 MB
King.of.Mask.Singer.E166.mp4 – 396.0 MB
King.of.Mask.Singer.E167.mp4 – 744.2 MB
King.of.Mask.Singer.E168.mp4 – 709.8 MB
King.of.Mask.Singer.E169.mp4 – 720.9 MB

King.of.Mask.Singer.E170.mp4 – 706.5 MB
King.of.Mask.Singer.E171.mp4 – 540.8 MB
King.of.Mask.Singer.E172.mp4 – 731.0 MB
King.of.Mask.Singer.E173.mp4 – 723.9 MB
King.of.Mask.Singer.E174.mp4 – 655.8 MB
King.of.Mask.Singer.E175.mp4 – 653.3 MB
King.of.Mask.Singer.E176.mp4 – 649.5 MB
King.of.Mask.Singer.E177.mp4 – 654.9 MB
King.of.Mask.Singer.E178.mp4 – 489.5 MB
King.of.Mask.Singer.E179.mp4 – 649.5 MB
King.of.Mask.Singer.E180.mp4 – 647.7 MB
King.of.Mask.Singer.E181.mp4 – 649.4 MB
King.of.Mask.Singer.E182.mp4 – 647.4 MB
King.of.Mask.Singer.E183.mp4 – 491.5 MB
King.of.Mask.Singer.E184.mp4 – 647.9 MB

King.of.Mask.Singer.E219.mp4 – 552.4 MB
King.of.Mask.Singer.E220.mp4 – 551.2 MB

——————————————————————–

کافه دراما

——————————————————————–

دانلود زیرنویس فارسی

دانلود زیرنویس فارسی از سرور کافه دراما

به زودی … در صورت ترجمه

 

------------------------------------------------------------------

در صورت خراب بودن لینک ها در پایین صفحه قسمت نظرات اعلام کنید تا در سریعترین وقت اصلاح شود

------------------------------------------------------------------

دیدگاه خود را بگذارید

 • at3666 18 جولای 2021

  سلام قسمت 297 در آپلود بوی میزنه یافت نشد لطفا درست کنید

  • adminمدیر 18 جولای 2021

   سلام اصلاح شد

 • ackerman 15 جولای 2021

  سلام.
  من میخواستم قسمت چهلم رو دانلود کنم اما میگه فایل یافت نشد. چطور باید دانلودش کنم؟

  • adminمدیر 15 جولای 2021

   سلام اصلاح شد

 • Zahra 7 ژوئن 2021

  خیلی ممنون

  • adminمدیر 7 ژوئن 2021

   خواهش

 • Zahra 7 ژوئن 2021

  سلام میشه لطفا قسمت ۱۵۳ و ۱۵۴ رو دوباره بزارید؟
  فایلشون حذف شده

  • adminمدیر 7 ژوئن 2021

   سلام اصلاح شد

 • reihane94 27 می 2021

  ممنون
  دستتون درد نکنه

  • adminمدیر 27 می 2021

   خواهش

 • reihane94 23 می 2021

  سلام وقتتون بخیر
  قسمت های جدید رو برای دانلود نمیذارین؟

  • adminمدیر 25 می 2021

   سلام قرار گرفت

 • nila 8 می 2021

  سلام چرا قسمت های جدید رو نمیذارین؟:(

  • adminمدیر 8 می 2021

   سلام تا 305 اومده کدوم قسمت های جدید ؟

 • arezoo 30 آوریل 2021

  لطفا قسمت 219 و 220 روز بزارید ممنون

  • adminمدیر 2 می 2021

   اضافه شد

 • reihane94 22 فوریه 2021

  خیلی ممنون که قسمت جدید رو قرار دادین.
  خسته نباشین

  • adminمدیر 22 فوریه 2021

   خواهش

 • reihane94 22 فوریه 2021

  سلام شبتون بخیر
  اگه میشه لطفا لینک قسمت های 29 تا 48 رو هم برای دانلود قرار بدین.
  دستتون درد نکنه
  خیلی خیلی ممنون

  • adminمدیر 23 فوریه 2021

   سلام قبل 34 دیگه موجود نیست

   • reihane94 23 فوریه 2021

    خیلی ممنووووون
    تا همین جا هم که گذاشتین ممنون.
    زحمت کشیدین دستتون درد نکنه

    • adminمدیر 23 فوریه 2021

     خواهش

 • reihane94 20 فوریه 2021

  سلام وقتتون بخیر
  میشه لطفا لینک قسمت های 49 تا 68 رو برای دانلود قرار بدین.
  خیلی ممنون.
  خسته نباشین

  • adminمدیر 20 فوریه 2021

   سلام اضافه شد

   • reihane94 20 فوریه 2021

    سلام
    خیل خیلی ممنوووون
    دستتون درد نکنه

    • adminمدیر 20 فوریه 2021

     خواهش

 • reihane94 18 فوریه 2021

  سلام روزتون بخیر
  میشه لطفا قسمت های جدید این برنامه رو هم اپدیت کنین.
  ممنوووووون

  • adminمدیر 18 فوریه 2021

   سلام من برنامه تلویزیونی تبدیل نمیکنم منبع هم مثل اینکه نذاشته
   540 نبود ولی این 480 کیفیتش بهتر از 540 هست حجمش بالاس فقط

   • reihane94 18 فوریه 2021

    سلام
    ممنون دستتون درد نکنه که گذاشتین. اگه کیفیتش خوبه اشکال نداره .
    بازم خیلی خیلی ممنون
    خسته نباشین.

    • adminمدیر 18 فوریه 2021

     سلام بله خوبه

 • reihane94 15 فوریه 2021

  سلام وقتتون بخیر
  ( لینک قسمت 102 نصفه هست قسمت کامل نیس اگه سختتون نبود لطفا درستش کنین )
  اگه میشه لطفا لینک قسمت های 69 تا 88 رو هم برای دانلود قرار بدین.
  خیلی ممنون دستتون درد نکنه.
  خسته نباشین

  • adminمدیر 16 فوریه 2021

   اون قسمت همون موجود بود
   بقیه اضافه شد

   • reihane94 16 فوریه 2021

    سلام
    بی اندازه ممنوووون.
    خسته نباشین

    • adminمدیر 16 فوریه 2021

     خواهش

 • reihane94 11 فوریه 2021

  سلام وقتتون بخیر
  اگه میشه لطفا لینک قسمت های 89 تا 107 رو برای دانلود قرار میدین.
  (شماره لینک های قبلی که گذاشتین یکم اشتباهه ینی قسمت 109 که نوشتین در واقع قسمت 108 هست و همینظور شماره ها به ترتیب باید عوض شن و قبل از اینکه اصلاح کنین اصلا قسمت 116 نبود که گذاشتین ممنون.)
  یه سوال هم داشتم که دیگه این برنامه رو اپدیت نمیکنین؟
  بازم ممنوووون برای همه زحماتتون.
  خسته نباشین

  • adminمدیر 11 فوریه 2021

   سلام درخواست رو بزارین شنبه نیستم این دو روز
   والا نمیدونم لینک هایی ک موجود بود رو گذاشتم

   • reihane94 11 فوریه 2021

    سلام بله هر وقت تونستین ممنوووون روز خوبی داشته باشین.
    نمیدونم چرا اینا اینطوری شد چون لینک های قبلی هم همه درست بودن به هرحال خیلی ممنون دستتون درد نکنه.

    • adminمدیر 14 فوریه 2021

     اضافه شد

     • reihane94 14 فوریه 2021

      سلام
      خیلی خیلی ممنون.
      خسته نباشین

     • adminمدیر 14 فوریه 2021

      خواهش

 • reihane94 10 فوریه 2021

  سلام روزتون بخیر
  من بقیه قسمت ها رو هم دانلود کردم اما یه سری فسمت ها اشتباه و تکراری بود. و یه سری قسمت ها نبود. فک کنم شماره یه سری قسمت هم اشتباه بود.
  ظبق این شماره قسمت هایی که شما گذاشتین قسمت 112 – 115 – 117 – 121 کلا نبودن. اگه امکانش هست بذارین این قسمت ها رو.
  دستتون درد نکنه . ممنوووون
  خسته نباشین

  • adminمدیر 10 فوریه 2021

   سلام اصلاح شد

   • reihane94 10 فوریه 2021

    سلام
    خیلی ممنووون

    • adminمدیر 10 فوریه 2021

     سلام خواهش

 • reihane94 7 فوریه 2021

  سلام وقتتون بخیر
  اگه میشه لظفا لینک قسمت های 89 تا 128 رو هم هر وقت تونستین برای دانود قرار بدین.
  بی اندازه ممنووووووون. دستتون درد نکنه
  خسته نباشین

  • adminمدیر 8 فوریه 2021

   سلام هردفعه درخواست بیست قسمت میتونید بدید گذاشتن یهو 40 قسمت امکانش نیست

   • reihane94 8 فوریه 2021

    سلام
    بله متوجه شدم
    پس میشه لظفا از قسمت 109 تا 128 رو برای دانلود بذارین.
    ممنووون

    • adminمدیر 9 فوریه 2021

     سلام اضافه شد

     • reihane94 9 فوریه 2021

      سلام
      خیلی خیلی ممنوووون
      دستتون درد نکنه
      خسته نباشین

     • adminمدیر 9 فوریه 2021

      سلام خواهش

 • reihane94 3 فوریه 2021

  سلام شبتون بخیر
  میشه لظفا لینک قسمت های 129 تا 149 رو هم برای دانلود قرار بدین.
  قبلی ها رو همه رو دانلود کردم.
  خیلی خیلی ممنون برای همه زحماتتون. دستتون درد نکنه.

  • adminمدیر 4 فوریه 2021

   سلام اضافه شد

   • reihane94 4 فوریه 2021

    سلام
    بی اندازه ممنووووون.
    واقعا دستتون درد نکنه
    خسته نباشین

    • adminمدیر 5 فوریه 2021

     سلام خواهش

 • reihane94 30 ژانویه 2021

  سلام وقتتون بخیر
  میخاستم سوال کنم دیگه قسمت های درخواستی رو قرار نمیدین؟
  ممنون

  • adminمدیر 30 ژانویه 2021

   سلام قرار میدیم پنج شنبه و جمعه نبودم تعداد درخواست ها زیاده به نوبت باید قرار بگیره

   • reihane94 30 ژانویه 2021

    سلام بله خیلی خیلی ممنون
    دستتون درد نکنه
    خسته نباشین

    • adminمدیر 30 ژانویه 2021

     خواهش

 • reihane94 27 ژانویه 2021

  سلام وقتتون بخیر
  نه من سایت ندارم برای خودم دانلود میکنم میبینم برای تقویت زبان برنامه ها رو بدون زیرنویس دانلود میکنم میبینم.
  اگه سخت نیست براتون قسمت های 150 تا 169 رو هم هر وقت تونستین برای دانلود بذارین خیلی ممنون میشم.
  دستتون درد نکنه . خسته نباشین
  ممنون

  • adminمدیر 30 ژانویه 2021

   سلام اضافه شد

 • reihane94 25 ژانویه 2021

  سلام وقتتون بخیر
  امکانش هست قسمت های 170 تا 184 این برنامه رو هم برای دانلود قرار بدین؟
  ممنون

  • adminمدیر 26 ژانویه 2021

   سلام اضافه شد

   • reihane94 26 ژانویه 2021

    خیلی خیلی ممنون که انقد سریع گذاشتین واقعا دستتون درد نکنه

    یه سوال داشتم امکانش نیس کلا همه قسمت های این برنامه رو بذارین از اول؟
    یا اینکه باید هی چند قسمت چند قسمت درخواست بدم؟

    بازم ممنوووون

    • adminمدیر 26 ژانویه 2021

     یهو امکانش نیست اینارو دانلود کردید سری بعد رو بگید

     • reihane94 26 ژانویه 2021

      بله ممنون متوجه شدم
      من الان اینا رو گذاشتم برای دانلود فردا باز درخواست بدم اشکال نداره؟

     • adminمدیر 27 ژانویه 2021

      اگه دانلود کردید بله چون یه سری درخواست میدن دانلود نمیکنن یا برای سایت خودشون یا وبلاگ خودشون درخواست میدن و بی دانلود میمونه و فضا فقط میگیره

 • راضیه 11 ژانویه 2021

  سلام .لینک قسمت 288 که گذاشتین قسمت 289 هست درواقع .یک قسمت جلوتره خود قسمت 288 نیس.

  • adminمدیر 11 ژانویه 2021

   سلا اصلاح شد

 • راضیه 31 اکتبر 2020

  سلام قسمت جدید نمیذارید؟

  • adminمدیر 31 اکتبر 2020

   سلام بیاد میذارم

 • راضیه 4 سپتامبر 2020

  سلام .من قسمت 265 و266رو دانلود کردم ولی قسمت 266 ادامه ی قسمت قبل نیس.بقیه قسمت 265 کجاست؟

  • adminمدیر 4 سپتامبر 2020

   سلام والا من که نگااه نمیکنم چیزی که میاد و بخش میشه رو میذاریم

 • عسل 14 آوریل 2020

  میشه قسمت ۲۴۹ هم با حضور ووسوک بزارین ؟

  • adminمدیر 14 آوریل 2020

   اضافه شد

 • Mahdie 6 آوریل 2020

  سلام ببخشید اما لینک های دانلود مشکل داره

  • adminمدیر 6 آوریل 2020

   سلام کدوم قسمتشو میخواین

 • Lee jae bi 31 دسامبر 2019

  سلام ببخشید میشه تصحیح کنید
  تو قسمت ۲۳۴ قسمت ۲۳۵ قرار گرفته
  و ۲۳۴ اصلا نیست
  ممنونم میشم

  • adminمدیر 31 دسامبر 2019

   سلام درست شد

 • maryam 12 نوامبر 2019

  ممنون ک این برنامه جذاب رو تو لیست آپدیت هاتون گذاشتین

  • adminمدیر 12 نوامبر 2019

   خواهش

 • Mahla 5 نوامبر 2019

  ادمین جون دمت جیز 🙂

  • adminمدیر 6 نوامبر 2019

   خواهش