برنامه تلویزیونی Law of the Jungle

برنامه تلویزیونی Law of the Jungle

برنامه تلویزیونی Law of the Jungle

قسمت 449کیفیت 540 اضافه شد

عنوان : Law of the Jungle
ژانر : برنامه تلویزیونی
شبکه : SBS
تاریخ شروع برنامه : October 21, 2011
زبان : کره ای
محصول : کره جنوبی

خلاصه داستان :

در این برنامه جذاب ؛ افراد مشهور دعوت می شوند  تا به همراه مجریان این برنامه به جاهای مختلف گردشی و طبیعت سفر میکنند و سعی میکنند در طول سفر همه کارهای خود را انجام دهند . به عنوان مثال اگر وارد منظقه ای میشوند که در آن افراد با ماهیگیری طندگی خود را می کذرانند ان ها هم باید این کار رو بکنن . به طور کلی هر کس باید گلیم خود را از آب بیرون بکشد و ….

دانلود از سرور آپلودبوی و عصر آپلود Upera – UploadBOy

قسمت 390 : آپلودبوی کیفیت 540 

قسمت 391 : آپلودبوی کیفیت 540 

قسمت 392 : آپلودبوی کیفیت 540 

قسمت 393 : آپلودبوی کیفیت 540 

قسمت 394 : آپلودبوی کیفیت 540 

قسمت 395 : آپلودبوی کیفیت 540 

قسمت 396 : آپلودبوی کیفیت 540 

قسمت 397 : آپلودبوی کیفیت 540 

قسمت 398 : آپلودبوی کیفیت 540  

قسمت 399 : آپلودبوی کیفیت 540  

قسمت 400 : آپلودبوی کیفیت 540  

قسمت 401 : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت 402 : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت 403 : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت 404 : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت 405 : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت 406 : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت 407 : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت 408 : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت 409 : آپلودبوی کیفیت 540

قسمت 410 : آپلودبوی کیفیت 540 

قسمت 411 : آپلودبوی کیفیت 540 

قسمت 412 : آپلودبوی کیفیت 540 

قسمت 413 : آپلودبوی کیفیت 540 

قسمت 414 : آپلودبوی کیفیت 540 

قسمت 415 : آپلودبوی کیفیت 540 

قسمت 416 : آپلودبوی کیفیت 540 

قسمت 417 : آپلودبوی کیفیت 540 

قسمت 418 : آپلودبوی کیفیت 540 

قسمت 419 : آپلودبوی کیفیت 540 

قسمت 420 : آپلودبوی کیفیت 540 

قسمت 421 : آپلودبوی کیفیت 720 

قسمت 422 : آپلودبوی کیفیت 720 

قسمت 423 : آپلودبوی کیفیت 540 

قسمت 424 : آپلودبوی کیفیت 540 

قسمت 425 : آپلودبوی کیفیت 540 

قسمت 426 : آپلودبوی کیفیت 540 

قسمت 427 : آپلودبوی کیفیت 540 

قسمت 428 : آپلودبوی کیفیت 540 

قسمت 429 : آپلودبوی کیفیت 540 

قسمت 430 : کیفیت 540 

قسمت 431 : کیفیت 540 

قسمت 432 : کیفیت 540 

قسمت 433 : کیفیت 540 

قسمت 434 : کیفیت 540 

قسمت 435 : کیفیت 540 

قسمت 436 : کیفیت 540

قسمت 437 : کیفیت 540 

قسمت 438 : کیفیت 540

قسمت 439 : کیفیت 540 

قسمت 440 : کیفیت 540 

قسمت 441 : کیفیت 540 

قسمت 442 : کیفیت 540 

قسمت 443 : کیفیت 540 

قسمت 444 : کیفیت 540 

قسمت 445 : کیفیت 540 

قسمت 446 : کیفیت 540 

قسمت 447 : کیفیت 540 

قسمت 448 : کیفیت 540 

قسمت 449 : کیفیت 540 

——————————————————————–

کافه دراما

——————————————————————–

درخواستی

Law.of.The.Jungle.E40.mp4 – 438.9 MB
Law.of.The.Jungle.E41.mp4 – 398.1 MB
Law.of.The.Jungle.E42.mp4 – 357.8 MB
Law.of.The.Jungle.E43.mp4 – 367.8 MB
Law.of.The.Jungle.E44.mp4 – 358.1 MB
Law.of.The.Jungle.E45.mp4 – 357.2 MB
Law.of.The.Jungle.E46.mp4 – 353.7 MB
Law.of.The.Jungle.E47.mp4 – 394.9 MB
Law.of.The.Jungle.E48.mp4 – 331.5 MB
Law.of.The.Jungle.E49.mp4 – 356.3 MB
Law.of.The.Jungle.E50.mp4 – 342.6 MB

Law.Of.The.Jungle.E51.mp4 – 392.4 MB
Law.Of.The.Jungle.E52.mp4 – 435.1 MB
Law.Of.The.Jungle.E53.mp4 – 386.5 MB
Law.Of.The.Jungle.E54.mp4 – 342.3 MB
Law.Of.The.Jungle.E55.mp4 – 376.1 MB
Law.Of.The.Jungle.E56.mp4 – 330.3 MB
Law.Of.The.Jungle.E57.mp4 – 411.5 MB
Law.Of.The.Jungle.E58.mp4 – 384.5 MB
Law.Of.The.Jungle.E59.mp4 – 399.7 MB
Law.Of.The.Jungle.E60.mp4 – 466.0 MB
Law.Of.The.Jungle.E71.mp4 – 372.2 MB
Law.Of.The.Jungle.E72.mp4 – 439.3 MB
Law.Of.The.Jungle.E73.mp4 – 436.1 MB
Law.Of.The.Jungle.E74.mp4 – 357.9 MB
Law.Of.The.Jungle.E75.mp4 – 351.6 MB
Law.Of.The.Jungle.E76.mp4 – 324.3 MB
Law.Of.The.Jungle.E77.mp4 – 348.4 MB
Law.Of.The.Jungle.E78.mp4 – 379.8 MB
Law.Of.The.Jungle.E79.mp4 – 409.1 MB
Law.Of.The.Jungle.E80.mp4 – 544.9 MB
Law.Of.The.Jungle.81.mp4 – 383.4 MB
Law.Of.The.Jungle.82.mp4 – 332.6 MB
Law.Of.The.Jungle.83.mp4 – 344.7 MB
Law.Of.The.Jungle.84.mp4 – 325.8 MB
Law.Of.The.Jungle.85.mp4 – 337.6 MB
Law.Of.The.Jungle.86.mp4 – 346.8 MB
Law.Of.The.Jungle.87.mp4 – 348.0 MB
Law.Of.The.Jungle.88.mp4 – 349.7 MB
Law.Of.The.Jungle.89.mp4 – 328.2 MB
Law.of.The.Jungle.E90.mp4 – 326.8 MB
Law.of.The.Jungle.E91.mp4 – 348.0 MB
Law.of.The.Jungle.E92.mp4 – 342.1 MB
Law.of.The.Jungle.E93.mp4 – 346.7 MB
Law.of.The.Jungle.E94.mp4 – 342.0 MB
Law.of.The.Jungle.E95.mp4 – 354.8 MB
Law.of.The.Jungle.E96.mp4 – 401.4 MB
Law.of.The.Jungle.E97.mp4 – 366.4 MB
Law.of.The.Jungle.E98.mp4 – 350.0 MB
Law.of.The.Jungle.E99.mp4 – 348.7 MB
Law.of.Jungle.E100.mp4 – 351.2 MB
Law.of.Jungle.E101.mp4 – 348.3 MB
Law.of.Jungle.E102.mp4 – 342.0 MB
Law.of.The.Jungle.E103.mp4 – 338.4 MB
Law.of.The.Jungle.E104.mp4 – 345.3 MB
Law.of.The.Jungle.E105.mp4 – 347.1 MB
Law.of.The.Jungle.E106.mp4 – 358.0 MB
Law.of.The.Jungle.E107.mp4 – 352.4 MB
Law.of.The.Jungle.E108.mp4 – 350.1 MB
Law.of.The.Jungle.E109.mp4 – 339.6 MB
Law.of.The.Jungle.E110.mp4 – 360.6 MB
Law.of.The.Jungle.E111.mp4 – 346.4 MB
Law.of.The.Jungle.E112.mp4 – 342.6 MB
Law.of.The.Jungle.E113.mp4 – 304.4 MB
Law.of.The.Jungle.E114.mp4 – 343.4 MB
Law.of.The.Jungle.E115.mp4 – 327.1 MB
Law.of.The.Jungle.E116.mp4 – 345.0 MB
Law.Of.The.Jungle.E158.mp4 – 351.3 MB
Law.of.The.Jungle.E126.mp4 – 344.5 MB
Law.of.The.Jungle.E127.mp4 – 337.4 MB
Law.of.The.Jungle.E128.mp4 – 341.0 MB
Law.of.The.Jungle.E129.mp4 – 336.7 MB
Law.of.The.Jungle.E130.mp4 – 330.9 MB
Law.of.The.Jungle.E131.mp4 – 335.1 MB
Law.of.The.Jungle.E132.mp4 – 340.8 MB
Law.of.The.Jungle.E133.mp4 – 328.0 MB
Law.of.The.Jungle.E134.mp4 – 339.9 MB
Law.of.The.Jungle.E135.mp4 – 338.6 MB
Law.of.The.Jungle.E136.mp4 – 343.0 MB
Law.of.The.Jungle.E137.mp4 – 334.8 MB
Law.of.The.Jungle.E138.mp4 – 351.1 MB
Law.of.The.Jungle.E139.mp4 – 344.9 MB
Law.of.The.Jungle.E140.mp4 – 323.7 MB
Law.of.The.Jungle.E141.mp4 – 335.2 MB
Law.of.The.Jungle.E142.mp4 – 331.5 MB
Law.of.The.Jungle.E143.mp4 – 338.6 MB
Law.of.The.Jungle.E144.mp4 – 340.3 MB
Law.of.The.Jungle.E145.mp4 – 338.1 MB
Law.Of.The.Jungle.E159.mp4 – 343.7 MB
Law.Of.The.Jungle.E160.mp4 – 347.4 MB
Law.Of.The.Jungle.E161.mp4 – 400.4 MB
Law.Of.The.Jungle.E162.mp4 – 392.5 MB
Law.Of.The.Jungle.E175.mp4 – 363.5 MB
Law.Of.The.Jungle.E176.mp4 – 366.8 MB
Law.Of.The.Jungle.E177.mp4 – 375.6 MB
Law.Of.The.Jungle.E203.mp4 – 369.8 MB
Law.Of.The.Jungle.E204.mp4 – 380.6 MB
Law.Of.The.Jungle.E205.mp4 – 381.7 MB
Law.Of.The.Jungle.E206.mp4 – 372.9 MB
Law.Of.The.Jungle.E207.mp4 – 355.4 MB
Law.Of.The.Jungle.E208.mp4 – 429.1 MB
Law.Of.The.Jungle.E209.mp4 – 368.8 MB
Law.Of.The.Jungle.E210.mp4 – 390.8 MB
Law.Of.The.Jungle.E211.mp4 – 369.0 MB

Law.of.the.Jungle.E212.mp4 – 411.4 MB
Law.Of.The.Jungle.E213.mp4 – 333.4 MB
Law.Of.The.Jungle.E214.mp4 – 368.9 MB
Law.Of.The.Jungle.E215.mp4 – 348.0 MB
Law.of.the.Jungle.E216.mp4 – 358.4 MB

Law.Of.The.Jungle.E217.mp4 – 373.0 MB
Law.Of.The.Jungle.E218.mp4 – 732.4 MB

Law.of.the.Jungle.E220.mp4 – 416.2 MB
Law.of.the.Jungle.E221.mp4 – 399.7 MB
Law.of.the.Jungle.E222.mp4 – 384.3 MB
Law.of.the.Jungle.E223.mp4 – 416.1 MB
Law.of.the.Jungle.E224.mp4 – 398.0 MB

Law of the Jungle E225.mp4 – 434.6 MB
Law of the Jungle E226.mp4 – 398.1 MB
The Law of Jungle E227.mp4 – 350.5 MB
The Law of Jungle E228.mp4 – 368.2 MB

The.Law.of.Jungle.E241.mp4 – 368.3 MB
The.Law.of.Jungle.E242.mp4 – 385.5 MB
The.Law.of.Jungle.E243.mp4 – 371.2 MB
The.Law.of.Jungle.E244.mp4 – 381.2 MB
The.Law.of.Jungle.E245.mp4 – 372.0 MB
The.Law.of.Jungle.E246.mp4 – 386.3 MB

Law.of.the.Jungle.E247.mp4 – 372.4 MB
Law.of.the.Jungle.E248.mp4 – 389.6 MB
Law.of.the.Jungle.E249.mp4 – 374.8 MB
Law.of.the.Jungle.E250.mp4 – 384.9 MB
Law.of.the.Jungle.E251.mp4 – 372.1 MB

Law.Of.The.Jungle.252.mp4 – 381.2 MB
Law.Of.The.Jungle.253.mp4 – 376.7 MB
Law.Of.The.Jungle.254.mp4 – 377.7 MB
Law.Of.The.Jungle.255.mp4 – 379.2 MB

Law.of.Jungle.E256.mp4 – 373.9 MB
Law.of.Jungle.E257.mp4 – 366.3 MB
Law.of.Jungle.E258.mp4 – 364.7 MB
Law.of.Jungle.E259.mp4 – 395.7 MB
Law.of.Jungle.E260.mp4 – 367.3 MB

Law.of.Jungle.in.Sumatra.E261.170421.HDTV.H264.540p.mkv – 277.9 MB
Law.of.Jungle.in.Sumatra.E262.170428.HDTV.H264.540p.mkv – 249.0 MB
Law.of.Jungle.in.Sumatra.E263.170505.HDTV.H264.540p.mkv – 276.5 MB
Law.of.Jungle.in.Sumatra.E264.170512.HDTV.H264.540p.mkv – 297.9 MB

Law.of.Jungle.E268.mp4 – 401.3 MB
Law.of.Jungle.E269.mp4 – 377.3 MB
Law.of.Jungle.E270.mp4 – 402.5 MB
Law.of.Jungle.E271.mp4 – 383.6 MB
Law.of.Jungle.E272.mp4 – 365.6 MB
Law.of.Jungle.E273.mp4 – 377.1 MB

Law.of.the.Jungle.E274.mp4 – 379.3 MB
Law.of.the.Jungle.E275.mp4 – 406.7 MB
Law.of.the.Jungle.E276.mp4 – 370.1 MB
Law.of.the.Jungle.E277.mp4 – 374.0 MB
Law.of.the.Jungle.E278.mp4 – 387.0 MB

Law.of.the.Jungle.E279.mp4 – 366.2 MB
Law.of.the.Jungle.E280.mp4 – 392.6 MB
Law.of.the.Jungle.E281.mp4 – 348.1 MB

Law.of.the.Jungle.E282.mp4 – 390.5 MB

Law.of.Jungle.in.FIJI.E283.170922.HDTV.H264.540p.mkv – 309.9 MB
Law.of.Jungle.in.FIJI.E284.170929.HDTV.H264.540p.mkv – 281.6 MB
Law.of.Jungle.in.FIJI.E285.171006.HDTV.H264.540p.mkv – 273.2 MB
Law.of.Jungle.in.FIJI.E286.171013.HDTV.H264.540p.mkv – 282.3 MB
Law.of.Jungle.in.FIJI.E287.171020.HDTV.H264.540p.mkv – 272.4 MB

Law.of.the.Jungle.E290.540p.mkv – 299.0 MB
Law.of.the.Jungle.E291.540p.mkv – 298.9 MB
Law.of.the.Jungle.E292.540p.mkv – 270.0 MB
Law.of.the.Jungle.E293.540p.mkv – 304.3 MB
Law.of.the.Jungle.E294.540p.mkv – 296.3 MB
Law.of.the.Jungle.E295.540p.mkv – 292.4 MB
Law.of.the.Jungle.E296.540p.mkv – 295.9 MB
Law.of.the.Jungle.E297.540p.mkv – 293.5 MB
Law.of.the.Jungle.E298.540p.mkv – 296.1 MB
Law.of.the.Jungle.E299.540p.mkv – 295.6 MB

Law.of.the.Jungle.in.Chile.E300.540p.mkv – 296.2 MB
Law.of.the.Jungle.in.Chile.E301.540p.mkv – 293.4 MB
Law.of.the.Jungle.in.Chile.E302.540p.mkv – 297.3 MB
Law.of.the.Jungle.in.Chile.E303.540p.mkv – 296.7 MB
Law.of.the.Jungle.in.Chile.E304.540p.mkv – 286.7 MB

E306 Law of The Jungle.mp4 – 374.0 MB
E307 The Law of Jungle.mp4 – 364.1 MB
E308 Law of the Jungle.mp4 – 373.3 MB
E309 The Law of Jungle.mp4 – 360.0 MB
E310 The Law of Jungle.mp4 – 362.2 MB

Law.of.the.Jungle.in.Antarctica.E311.180413.540p-NEXT.mkv – 313.5 MB
Law.of.the.Jungle.in.Antarctica.E312.180420.540p-NEXT.mkv – 294.4 MB
Law.of.the.Jungle.in.Antarctica.E313.180504.540p-NEXT.mkv – 284.7 MB
Law.of.the.Jungle.in.Antarctica.E314.180511.540p-NEXT.mkv – 299.8 MB
Law.of.the.Jungle.in.Mexico.E315.180518.540p-NEXT.mkv – 399.0 MB
Law.of.the.Jungle.in.Mexico.E316.180525.540p-NEXT.mkv – 402.7 MB
Law.of.the.Jungle.in.Mexico.E317.180601.540p-NEXT.mkv – 406.3 MB
Law.of.the.Jungle.in.Mexico.E318.180608.540p-NEXT.mkv – 404.4 MB
Law.of.the.Jungle.in.Mexico.E319.180615.540p-NEXT.mkv – 405.9 MB

Law.of.the.Jungle.in.Mexico.E320.180622.540p-NEXT.mkv – 405.1 MB
Law.of.the.Jungle.in.Mexico.E321.180629.540p-NEXT.mkv – 402.3 MB
Law.of.the.Jungle.in.Mexico.E322.180706.540p-NEXT.mkv – 460.0 MB
Law.of.the.Jungle.in.Mexico.E323.180713.540p-NEXT.mkv – 401.9 MB
Law.of.the.Jungle.in.Mexico.E324.180720.540p-NEXT.mkv – 403.4 Law.of.the.Jungle.in.Sabah.E325.180727.540p-NEXT.mkv – 402.2 MB
Law.of.the.Jungle.in.Sabah.E326.180803.540p-NEXT.mkv – 401.5 MB
Law.of.the.Jungle.in.Sabah.E327.180810.540p-NEXT.mkv – 391.2 MB
Law.of.the.Jungle.in.Sabah.E328.180817.540p-NEXT.mkv – 402.1 MB
Law.of.the.Jungle.in.Sabah.E329.180824.540p-NEXT.mkv – 400.6 MB
Law.of.the.Jungle.E330.mp4 – 352.2 MB
Law.of.the.Jungle.E331.mp4 – 322.5 MB
Law.of.the.Jungle.E332.mp4 – 479.1 MB
Law.of.the.Jungle.E333.mp4 – 400.2 MB

Law.of.Jungle.E334.mp4 – 480.9 MB
Law.of.Jungle.E335.mp4 – 419.8 MB
Law.of.Jungle.E336.mp4 – 368.2 MB
Law.of.Jungle.E337.mp4 – 500.6 MB
Law.of.Jungle.E338.mp4 – 510.7 MB
Law.of.Jungle.E339.mp4 – 537.8 MB

Law.of.the.Jungle.E340.mp4 – 406.9 MB
Law.of.the.Jungle.E341.mp4 – 363.0 MB
Law.of.the.Jungle.E342.mp4 – 498.3 MB
Law.of.the.Jungle.E343.mp4 – 486.4 MB
Law.Of.The.Jungle.344.mp4 – 376.0 MB
Law.Of.The.Jungle.345.mp4 – 507.2 MB
Law.Of.The.Jungle.346.mp4 – 500.5 MB
Law.Of.The.Jungle.347.mp4 – 456.9 MB
Law.Of.The.Jungle.348.mp4 – 507.5 MB
The.Law.of.Jungle.E349.mp4 – 503.0 MB
The.Law.of.Jungle.E350.mp4 – 501.2 MB
The.Law.of.Jungle.E351.mp4 – 369.2 MB
The.Law.of.Jungle.E352.mp4 – 366.4 MB
The.Law.of.Jungle.E353.mp4 – 368.8 MB
The.Law.of.Jungle.E354.mp4 – 365.3 MB
The.Law.of.Jungle.E355.mp4 – 375.7 MB
The.Law.of.Jungle.E356.mp4 – 373.6 MB
The.Law.of.Jungle.E357.mp4 – 368.9 MB
The.Law.of.Jungle.E358.mp4 – 481.0 MB
The.Law.of.Jungle.E359.mp4 – 362.1 MB

Law.of.the.Jungle.E360.mp4 – 362.9 MB
Law.of.the.Jungle.E361.mp4 – 369.5 MB
Law.of.the.Jungle.E362.mp4 – 373.6 MB

The.Law.of.Jungle.E363.mp4 – 374.3 MB
The.Law.of.Jungle.E364.mp4 – 362.5 MB
The.Law.of.Jungle.E365.mp4 – 362.8 MB
The.Law.of.Jungle.E366.mp4 – 361.6 MB
The.Law.of.Jungle.E367.mp4 – 568.1 MB
The.Law.of.Jungle.E368.mkv – 359.3 MB
The.Law.of.Jungle.E369.mp4 – 372.2 MB
The.Law.of.Jungle.E370.mp4 – 372.9 MB
The.Law.of.Jungle.E371.mp4 – 508.3 MB
The.Law.of.Jungle.E372.mp4 – 354.0 MB
The.Law.of.Jungle.E373.mp4 – 337.8 MB
The.Law.of.Jungle.E374.mp4 – 249.5 MB
The.Law.of.Jungle.E375.mkv – 364.3 MB
The.Law.of.Jungle.E376.mkv – 279.2 MB
The.Law.of.Jungle.E377.mkv – 290.1 MB
Laws.of.the.Jungle.in.Myanmar.and.Myeik.E378.540p.mkv – 292.4 MB
Laws.of.the.Jungle.in.Myanmar.and.Myeik.E379.540p.mkv – 262.2 MB
Law.Of.The.Jungle.E380.mp4 – 367.4 MB
Law.Of.The.Jungle.E381.mp4 – 382.3 MB
Law.Of.The.Jungle.E382.mp4 – 365.9 MB
Law.Of.The.Jungle.E383.mp4 – 374.1 MB

Law.Of.The.Jungle.384.mp4 – 378.8 MB
Law.Of.The.Jungle.385.mp4 – 263.4 MB
Law.Of.The.Jungle.386.mp4 – 365.8 MB
Law.Of.The.Jungle.387.mp4 – 368.8 MB
The.Law.of.Jungle.E388.mkv – 292.3 MB

Law.of.the.Jungle.in.Sunda.Islands.E389.540p.mkv – 236.1 MB

——————————————————————–

کافه دراماKoreDram.IN

——————————————————————–

دانلود زیرنویس فارسی

دانلود زیرنویس فارسی از سرور کافه دراما

قسمت 252 و 253 و 254

دیدگاه خود را بگذارید

 • زهرا 27 آوریل 2021

  سلام لطفا قسمت های ۲۲۵و۲۲۶و۲۲۷و۲۲۸قانون جنگل رو اصلاح کنید

  • adminمدیر 28 آوریل 2021

   سلام اصلاح شد

 • زهرا 7 آوریل 2021

  چشم .چشم .

 • زهرا 5 آوریل 2021

  سلام برشما لطفا اینارو بزارین 100و101و102و103و104و105و106و107.ممنونم و384.

  • adminمدیر 7 آوریل 2021

   سلام قبل درخواست قسمت هایی که میخواین چک کنین تو درخواست های قبلیتون هم همنیجوری بوده
   الان مثل این قسمت هایی که درخواست دادین 100-101-102 و 384 لینکشو سالم بودن

 • زهرا 4 آوریل 2021

  سلام ممنون از شما لطفا اینارو بزارین .403و404و405و406و430و431و432.

  • adminمدیر 4 آوریل 2021

   سلام اصلاح شد

 • زهرا 1 آوریل 2021

  سلام ممنون از شما لطفا اینارو بزارین 108و109و110و111و112و113و114و115و116.

  • adminمدیر 3 آوریل 2021

   سلام اضافه شد

 • زهرا 30 مارس 2021

  خیلی ممنون لطفا اینارو بزارین 90و91و92و93و94و95و96و97و98و99.

  • adminمدیر 31 مارس 2021

   سلام اضافه شد

 • زهرا 22 مارس 2021

  سلام عیدشما مبارک .لطفا این قسمتهارو بزارین .71و72و73و74و75و76و77و78و79و80.

  • adminمدیر 26 مارس 2021

   سلام عید شما هم مبارک اضافه شد

 • زهرا 18 مارس 2021

  سلام .ممنون از شما لطفا بگین کی سایت درست میشه ودیگه فیلتر نیست .تا راحت بتونیم وارد بشیم .

  • adminمدیر 18 مارس 2021

   ادرس بدون فیلت.ر هست این ادرس رو ذخیره کنین ادرس جدید داخلش همیشه عوض میشه
   https://xip.li/XV85Xz

 • زهرا 15 مارس 2021

  سلام ممنون از شما لطفا اینارو بزارین 274و275و276و277و278.

  • adminمدیر 16 مارس 2021

   سلام اضافه شد

 • زهرا 11 مارس 2021

  خیلی ممنون از شما لطفا اینارو بزارین 274و275و276و277و13و14و15و16و17و18و19و20و21و22…

  • adminمدیر 11 مارس 2021

   سلام بخاطر ف.ی.لتر شدن سایت اگه دوباره همین درخواست رو دارید اعلام کنید

 • زهرا 9 مارس 2021

  باتشکر از شما لطفا اینارو بزارین ..334و335و336و337و338و339و100و101و102و283و284و285و286و287.ممنونم

  • adminمدیر 11 مارس 2021

   اصلاح شد

 • زهرا 9 مارس 2021

  حالا چرا عصبانی میشین .؟من فکرکردم اصلا پیامها نمی رسه واسه همین پرسیدم . باشه هروقت دلتون خواست بزارین . من دعوایی ندارم . مدیرجون ….

  • adminمدیر 9 مارس 2021

   یه دور پیام خودتونو بخونین طلبکارانه بود

 • زهرا 9 مارس 2021

  آقا مگه پیغامای من به شما نمی رسه من منتظرم تا برام بزارین قسمتهارو .خیلی ممنون

  • adminمدیر 9 مارس 2021

   عزیز من شما اگه انقدر عجله دارین میتونین برین سایت های دیگه درخواست بدید شما دیروز نظر گذاشتین بعد طلب کارم هستین شما الان سایت های دیگه نظر بزارید یا کلا نمیذارن یا با تاخیر یک هفته ای شاید براتون بزارن بعد یک روز نشده میگیم پیام نمیرسه پیام ها همه میرسن ولی فقط شما نیستین ک درخواست دارین روزی 20 تا درخواست میاد به نوبت همه قرار میگیره

 • Mina 8 مارس 2021

  سلام لطفا قسمت های 110 -111-112 رو هم قرار بدین ممنون از سایتتون

  • adminمدیر 9 مارس 2021

   سلام اضافه شد

 • زهرا 8 مارس 2021

  لطفا اینارم بزارین 252و253و254و255 ممنونم

  • adminمدیر 9 مارس 2021

   اضافه شد

 • زهرا 8 مارس 2021

  چرا نمیشه وارد سایت شد کی درست میشه .؟لطفا اینارو بزارین 384و385و386و387و344و345و346و347و348.ممنون

  • adminمدیر 9 مارس 2021

   اصلاح شد

 • زهرا 5 مارس 2021

  فقط اینارو بزارین بقیه درست بودن 384و385و386و387.ممنون

  • adminمدیر 6 مارس 2021

   چون سایت ف ی لتر شده و نمیدونیم بازم درخواست اصلاح لینک دارید یا نه دوباره درخواست بزارید

 • زهرا 4 مارس 2021

  خیلی ممنون از پاسخگویی شما دوباره همونارو گرفتم توتلویزیون دیگمون که جدیدتره نشون میده .

 • زهرا 3 مارس 2021

  416 درست بود ولی اینا نه ببینین دلیلش چیه ؟ممنونم

  • adminمدیر 3 مارس 2021

   من 417 رو تو سیستم چک کردم اوکی بود حالا تو تی وی پخش نمیشه والا دست من نیست

 • زهرا 3 مارس 2021

  من همه اون قسمتهارو توتلویزیون دیدم فقط اینانمیشه چرا ؟اگه نسخه web باشه درست میشه اگرم نشد بایک تلویزیون دیگه می بینم .بازم ممنون

  • adminمدیر 3 مارس 2021

   نسخه ای دیگه ای ندارم

 • زهرا 3 مارس 2021

  بله برای منم اجرا میشه ولی توی تلویزیون اجرانمیشه منم می خوام توتلویزیون ببینم اگه میشه درستش کنید .

  • adminمدیر 3 مارس 2021

   احتمالا فرمت mkv نمیخونه تی وی شما همین یک کیفیت موجوده

 • زهرا 3 مارس 2021

  من قسمت های 417و418و419روکه گرفتم میگه این کدک ویدئویی پشتیبانی نمی شود میشه درستش کنید خیلی ممنونم .

  • adminمدیر 3 مارس 2021

   با برنامه potplayer کامپیوتر تست کردم اجرا میشه مشکلی نداره

 • زهرا 28 فوریه 2021

  اگه تونستین یه برنامه دیگه هست براتون می نویسم اگه شد این رو هم بزارین .dunia in to new world قسمت های 1و6و9و15 رو می خواستم .من خودم پیداشون کردم ولی نمی تونم بگیرمش .یک چیزی مثل هم قانون جنگل هستش وتوش یونهو از tvxq هست .اگه بزارینش ممنون می شم .

  • adminمدیر 28 فوریه 2021

   درخواست اینجوری نداریم

 • زهرا 28 فوریه 2021

  باتشکر ازاین همه لطف شما .وممنون از سایت خوبتون .

  • adminمدیر 28 فوریه 2021

   خواهش

 • زهرا 27 فوریه 2021

  ممنون از شما لطفا اینارو درست کنید 389و418و426و378و379و278و279و280و281و282.

  • adminمدیر 28 فوریه 2021

   اصلاح شد

 • زهرا 26 فوریه 2021

  ممنون ازشما لطفا اینارو بزارین 389و213و214و215و216و418و426و351و382و380و381

  • adminمدیر 26 فوریه 2021

   اصلاح شد

 • زهرا 25 فوریه 2021

  باتشکر از شما لطفا اینارو بزارین 388تا392)و438به بعد .)212تا216و)416تا419 .)

  • adminمدیر 25 فوریه 2021

   بعضی هاش سالم بود اونهایی که خراب بود اصلاح شد قسمت 438 به بعد نداریم در حال پخش هست و هفته ای یک قسمت پخش میشه یعنی 439 هفته بعد پخش میشه

 • زهرا 24 فوریه 2021

  آقا هنوز نمی زارین ؟

  • adminمدیر 24 فوریه 2021

   دوست عزیز مگه فقط نظر شما هست در روز 10-15 تا نظر میاد به نوبت انجام میشه

  1 2 3